Obecný podnik - HOSAL Horné Saliby spol. s r. o

Všetko pre obec

 

 

Hlavné činnosti:

 

-prevádzkovanie kúpaliska

-úprava verejnej zelene

-podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-zvoz a vývoz komunálneho odpadu

-podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

-prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-II

-poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

-poskytovanie služieb mechanizmami

-služba obyvateľstvu – údržba miestnych komunkiácií

 

 

HOSAL HORNÉ SALIBY spol. s.r.o. bola založená  zakladateľskou listinou spísanou dňa 21.10.1999 do notárskej zápisnice N 608/99, Nz 547/99 podľa slovenského práva.  Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 30.12.2002, prijaté v súlade so zákonom č. 500/2001 Z.z.